وب سایت مقام
            معظم رهبری
وب سایت ریاست جمهوری
پورتال مردم
استانداری کردستان
سازمان ثبت احوال کشور
نماش نتایج 1- 15 (از 29)
صفحه:1 - 2«قبلی · بعدی »

پیام تسلیت وهمــــدردی

پنج شنبه 23 دی 1395
رحمت و مغفرت الهی را برای آن مرحوم و طول عمروصبروشکیبایی بازماندگان معززرا ازدرگاه خداوند متعال مسألت می نمائیم. رئیس وکارکنان اداره ثبت احوال شهرستان بیجار

سومین جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال شهرستان بیجار

دو شنبه 6 دی 1395
جلسه با تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید آغاز و پس از آن آقای قاسمی جانشین فرمانداروبخشدار کرانی ضمن عرض خیرمقدم وتبریک ماه ربیع الاول وروز ملی ثبت احوال اظهارداشتند داشتن آمار دقیق وبه موقع وبه روز یکی از دغدغه های همه ی نظامها ، سازمانها ومدیریتهای کلان ومیانی درسطوح مختلف است توسعه وپیشرفت وآبادانی هرجامعه بستگی به یک برنامه ریزی دارد وهمه اینها منوط به داشتن داده های آماری واقعی ، به روز وسیستمی است درواقع آمار دقیق وبه موقع اساس وزیر بنای توسعه یک کشور است . درادامه آقای رضاپناه رئیس اداره ثبت احوال ضمن عرض خیرمقدم وتبریک ماه مبارک ربیع الاول وروز ملی ثبت احوال عنوان داشتند ما درآستانه نودهشتمین سالگرد تاسیس سازمان ثبت احوال قرار داریم دراین سالهای طولانی کارمندان ثبت احوال باتلاش وکوشش فراوان در جهت ثبت بموقع وقایع حیاتی وصدور مدارک هویتی برای مردم فعالیت داشته اند ودارند وهم اکنون سازمان ثبت احوال از دستگاههای پیشرودرارارائه خدمات با فناوری روز می باشد . درادامه از همکاری مؤثردستگاههای مرتبط وموثر درجهت ثبت بموقع وکامل وقایع ولادت وفوت تشکر وقدردانی نمودند. و سپس باارائه گزارش آماری 8ماهه سال جاری بامدت مشابه سال قبل اظهارداشت در 8 ماه اول سال 95 درصد ثبت ولادت مهلت قانونی به ثبت تایکسال پس ازوقوع درشهرستان88/99و درصد ثبت فوت مهلت قانونی تایکسال پس ازوقوع درشهرستان رقم 100%میباشد و درادامه بابررسی وقایع ثبت شده 8ماهه سالجاری ومقایسه آن بامدت مشابه اعلام داشتند دربخش ولادت درسال 95 تعداد 978 واقعه ودرسال 94تعداد 1141واقعه که 03/14 کاهش ودربخش وفات درسال 95 تعداد332واقعه ودرسال 94 تعداد330 واقعه که61/0درصد افزایش داشته دربخش ازدواج درسال95 تعداد 592 واقعه ودرسال 94 تعداد 714 واقعه که 08/17درصد کاهش دربخش طلاق درسال 95 تعداد101 واقعه ودرسال 94 تعداد154 واقعه که 41/34 درصدکاهش داشته ایم.

غبارروبی و گل افشانی گلزار شهدای شهرستان بیجار

پنج شنبه 2 دی 1395

میلاد حضرت پیامبراکرم(ص)و امام جعفرصادق(ع) مبارک

جمعه 26 آذر 1395

دومین جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال

سه شنبه 23 شهریور 1395
جلسه با تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید آغاز و پس از آن آقای زندیه فرماندار ضمن عرض خیرمقدم وتبریک اعیاد سعید قربان وغدیر خم وگرامیداشت شهدای سال گذشته درمنا اظهارداشتند اطلاعات وآمار جمعیت حرف اول رامی زند وبرنامه ریزی ها براساس آمار لحاظ میشود وتمام ادارات نیاز به آمار دقیق وبه هنگام دارند وهرچقدر این آمارها دقیق وبه روز باشد تصمیم گیریها درست ونتیجه بخش خواهند بود واگر آمار واطلاعات جمعیتی باواقعیت منطبق نداشته باشدبرنامه ریزیها دچار مشکل خواهند شد ما درتمام زمینه ها نیاز به آمار جمعیتی داریم ولذا ثبت بموقع وقایع چهارگانه بسیاربااهمیت است ولازم است ادارات ذیربط همکاری بیشتری بااداره ثبت احوال داشته باشند که وقایع درموعد قانونی ثبت شود درادامه آقای رضاپناه رئیس اداره ثبت احوال ضمن عرض خیرمقدم تبریک پیشاپیش عید سعید قربان وعید غدیرعنوان داشتند ثبت بموقع وقایع ولادت وفوت وازدواج وطلاق از اهمیت بالائی برخوردار بوده نتیجه آن دستیابی به آمار واطلاعات بروزوبه هنگام بوده برای سازمانهای نیازمند به اطلاعات وآمار ، که الحمداله چندماهی است که وقایع ولادت وفوت بیش از حدانتظار سازمان درمهلت قانونی به ثبت رسیده است واز مسئولین واعضای شورای هماهنگی که هرکدام به نحوی ثبت احوال را یاری نموده اند تقدیر وتشکر نمودند وخواستار ادامه این روندهمکاری بودند و سپس باارائه گزارش آماری 5ماهه سال جاری بامدت مشابه سال قبل اظهارداشت در 5 ماه اول سال 95 درصد ثبت ولادت مهلت قانونی به ثبت تایکسال پس ازوقوع درشهرستان84/99و درصد ثبت فوت مهلت قانونی تایکسال پس ازوقوع درشهرستان رقم 100%میباشد و درادامه بابررسی وقایع ثبت شده 5ماهه سالجاری ومقایسه آن بامدت مشابه اعلام داشتند دربخش ولادت درسال 95 تعداد 640 واقعه ودرسال 94تعداد 704واقعه که 1/9 کاهش ودربخش وفات درسال 95 تعداد206واقعه ودرسال 94 تعداد213 واقعه که2/3درصد کاهش داشته دربخش ازدواج درسال95 تعداد390واقعه ودرسال 94 تعداد 432واقعه که 07/9درصد کاهش دربخش طلاق درسال 95 تعداد61 واقعه ودرسال 94 تعداد82 واقعه که 16/25 درصدکاهش داشته ایم. رئیس اداره ثبت احوال از فرماندار درخواست نمودنددرکمیته برنامه ریزی شهرستان باتوجه به نیاز های متعدداداره به تعمیرات وتجهیز ات بامبلغ درخواستی موافقت نمایند که ایشان قول مساعد دادند بطور ویژه مبلغ قابل توجهی اختصاص دهند.

گرامیداشت روز ورود |آزداگان عزیزبه میهن اسلامی

سه شنبه 26 مرداد 1395

اولین جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال بیجار

شنبه 19 تیر 1395
آقای زندیه فرماندار ضمن عرض خیرمقدم وآرزویی قبولی طاعات وعبادات درماه مبارک رمضان اظهارداشتند ثبت بموقع وقایع چهارگانه (ولادت،فوت ،ازدواج وطلاق) بسیاربااهمیت است ولازم است ادارات ذیربط همکاری بیشتری بااداره ثبت احوال داشته باشند که وقایع درموعد قانونی ثبت شود فرماندار درقسمتی دیگر بیاناتشان عنوان داشتند باتوجه به گزارش مسئول ثبت احوال بیجار که اعلام داشته اند که چند ماهی است که وقایع ولادت وفوت بطور 100% درمهلت ثبت میگردد این موضوع را نتیجه همکاری ومساعدت ادارات ذیربط وپیگیری ثبت احوال بوده وجای تقدیر وتشکر دارد واز اعضاء شورا خواستند که این روند همچنان ادامه داشته وبیشتر ازگذشته همکاری نمایند. درادامه آقای رضاپناه رئیس اداره ثبت احوال ضمن عرض خیرمقدم وآرزوی قبولی طاعات وعبادات وعرض تبریک پیشاپیش عید سعید فطر و توفیق روز افزون برای حاضرین عنوان داشتند الحمداله چندماهی است که وقایع ولادت وفوت بطور 100% درمهلت قانونی به ثبت رسیده است واز مسئولین واعضای شورای هماهنگی که هرکدام به نحوی ثبت احوال را یاری نموده اند تقدیر وتشکر نمودند وخواستار ادامه این روندهمکاری بودند و درادامه بابررسی وقایع ثبت شده 3ماهه سالجاری ومقایسه آن بامدت مشابه اعلام داشتند دربخش ولادت درسال 95 تعداد 372 واقعه ودرسال 94تعداد 405واقعه که 14/8 کاهش ودربخش وفات درسال 95 تعداد124واقعه ودرسال 94 تعداد115 واقعه که8درصد افزایش داشته دربخش ازدواج درسال95 تعداد246واقعه ودرسال 94 تعداد 311واقعه که 9/20- درصد کاهش دربخش طلاق درسال 95 تعداد31 واقعه ودرسال 94 تعداد47 واقعه که 34 درصدکاهش داشته ایم

سومین جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال بیجار

سه شنبه 8 دی 1394
آقای همائی معاون فرماندار ضمن عرض خیرمقدم و با تبریک فرارسیدن هفته وحدت و همچنین میلاد پر خیرو برکت پیامبر خوبیها حضرت محمد(ص) و سلاله پاکش حضرت امام جعفر صادق(ع)و عرض تبریک هفته ثبت احوال به کارکنان ثبت احوال اظهار داشتند:کار بسیار سختی است جمع آوری و ثبت وقایع چهار گانه که میتواند ما را در پیشبرد اهدافمان یاری کند و در اینجا جا دارد از اداره ثبت و احوال و کارمندان این اداره تقدیر و تشکر نموددرادامه آقای رضاپناه رئیس اداره ثبت احوال ضمن عرض خیرمقدم وتبریک آغاز هفته وحدت وتبریک ولادت باسعادت پیامبراعظم (ص)وامام صادق (ع) عنوان داشتند سوم دی ماه یادآور نخستین ثبت رسمی وقانونی ولادت وصدور شناسنامه درایران است وسازمان ثبت احوال درسال 1297 هجری شمسی بعنوان پاسدار حریم مرزهای هویتی وتابعیتی مردم ایران عملا فعالیت خودرا آغاز نمود وضمن عرض تبریک این روز اززحمات وتلاشهای ارزنده همکاران سخت کوش تقدیر وتشکر نمودو سپس باارائه گزارش آماری 9ماهه سال جاری بامدت مشابه سال قبل اظهارداشت در 9 ماه اول سال 94 درصد ثبت ولادت مهلت قانونی به ثبت تایکسال پس ازوقوع درشهرستان 1/99 و درصد ثبت فوت مهلت قانونی تایکسال پس ازوقوع درشهرستان رقم 7/99میباشدکه کمتر از حدانتظار سازمان است . که بایستی علل دیرثبتی راشناسائی وچاره اندیشی شود . و درادامه بابررسی وقایع ثبت شده 5ماهه سالجاری ومقایسه آن بامدت مشابه اعلام داشتند دربخش ولادت درسال 94 تعداد 1254 واقعه ودرسال 93تعداد 1170واقعه که 18/7 افزایش ودربخش وفات درسال 94 تعداد383واقعه ودرسال 93 تعداد375 واقعه که13/2 افزایش داشته دربخش ازدواج درسال94 تعداد737واقعه ودرسال 93 تعداد792واقعه که 9/6- درصد کاهش دربخش طلاق درسال 94 تعداد169 واقعه ودرسال 93 تعداد140 واقعه که 7/20 درصد افزایش داشته ایم.

غبارروبی و گل افشانی گلزار شهدای شهرستان بیجار

جمعه 4 دی 1394

غبارروبی و گل افشانی گلزار شهدای شهرستان بیجار

جمعه 4 دی 1394

فرارسیدن ایام سوگواری سید وسالار شهیدان تسلیت باد

یکشنبه 26 مهر 1394

تشکیل جلسه شورای هماهنگی

سه شنبه 24 شهریور 1394
آقای همائی معاون محترم فرماندار شهرستان بیجار اظهار داشتند ثبت بموقع وقایع بسیار بااهمیت است و ادارات ذیربط همکاری بیشتر باثبت احوال داشته باشند تا آمارها دقیق وبروز باشد آقای رضاپناه رئیس اداره ثبت احوال هم ضمن تشکر از همکاری اعضای شورای هماهنگی اعلام داشتند در 5 ماه اول سال 94 درصدثبت ولادت در مهلت قانونی در شهرستان 5/99 و درصد ثبت فوت 72/99 میباشد.و در ادامه با بررسی وقایع 5 ماه سال جاری و مقایسه آن با مدت مشابه اعلام داشت که در بخش ولادت 5/3 دزصد افزایش و در بخش وفات 39/3 افزایش ،دربخش ازدواج 7/8 درصد کاهش و دربخش طلاق 4/22 افزایش داشته. واعلام داشت سامانه کارت هوشمند ملی فعال شده و همشهریان می توانند با مراجعه به سایت سازمان ثبت احوال (https://www.ncr.ir) مراجعه و ثبت نام نمایند.

تجلیل ازآزاده سرفراز جناب آقای حسینعلی دلشاد

دو شنبه 26 مرداد 1394
جناب آقای زندیه فرماندار محترم شهرستان بیجاردر همایش تجلیل از 66 آزاده سرفراز بیجاری که با حضور خانواده‌های آزادگان، شهدا و جانبازان در سالن اجتماعات مجتمع نور اداره تبلیغات اسلامی برگزار شدفرمودند: آزادگان نماد استواری و استقامت و ایثار هستند.، آزادگان سرافراز با صبر و پایمردی خود نمادی از شعور و فرهنگ ایران اسلامی را به جهانیان عرضه کردند. بعدازآن مراسمی هم باحضور همکاران درثبت احوال بیجار برگزار وهدیه ولوح تقدیری به آزاده سزافراز جناب آقای دلشاد تقدیم گردید.

پیام تسلیت به جناب آقای مجید اصفهانی زاده همکار بازنشسته

یکشنبه 25 مرداد 1394
دراین پیام بااظهار تاسف وتالم درگذشت والده گرامی را به آقای اصفهانی زاده وخانواده ی محترمشان تسلیت عرض نموده اندو علودرجات رابرای آن مرحومه وطول عمر باعزت وشکیبائی برای بازماندگان از درگاه احدیت خواستار شدند. همچنین کلیه ی کارکنان ثبت احوال بیجار درمراسم منعقده درمسجدو... شرکت وابراز همدردی وعرض تسلیت خودرابه بازماندگان اعلام داشتند.

اولین جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال بیجار

پنج شنبه 11 تیر 1394
عنوان داشت یکی از وظایف مهم ثبت احوال ثبت بموقع وقایع ولادت وفوت درمهلت قانونی (ثبت ولادت در15روزوثبت واقعه فوت در10) است که درسه ماهه ی اول سال جاری ثبت ولادت درمهلت قانونی 43/99 وثبت فو درمهلت قانونی 8/99 بوده که بیشتر از حدانتظار سازمان میباشد واظهار امیدواری نمود که بامساعدت مسئولین دستگاهها ی ذیربط ثبت وقایع به 100% برسد وبامقایسه امار وقایع چهارگانه ثبت شده در سه ماهه بامدت مشابه اعلام داشت دربخش ولادت 8/. افزایش ،دربخش فوت 24% کاهش ، دربخش ازدواج 6/4- کاهش ودربخش طلاق 7/23 افزایش داشته ایم . دربخش دیگری ازمطالب خود گفتند که سامانه ثبت نام کارت هوشمند ملی فعال شده وثبت احوال بیجار تعهد انجام 9000مورد درخواست کارت هوشمند دارد وانجام این مهم و ایجاد فیبر نوری وخرید تجهیرات اداری نیاز به مبلغ 1600میلیون اعتبار دارد وازفرماندار محترم درخواست نمودند که برای تامین اعتبار وتصویب آن درکمیته برنامه ریزی شهرستان کمک و مساعدت نمایند