وب سایت مقام
            معظم رهبری
وب سایت ریاست جمهوری
پورتال مردم
استانداری کردستان
سازمان ثبت احوال کشور
رئيس اداره ثبت احوال بيجار
نام ونام خانوادگي: محسن رضاپناه
سوابق تحصيلي: ليسانس
سوابق شغلي: 24 سال
ايثارگري: رزمنده