وب سایت مقام
            معظم رهبری
وب سایت ریاست جمهوری
پورتال مردم
استانداری کردستان
سازمان ثبت احوال کشور
عنوان پست سازمانی:سرپرست اداره
نام ونام خانوادگي:فرزاد الهیاری
مدرک تحصیلی: لیسانس
سابقه استخدام:20
تلفن :08738223115
نوع استخدام:
سابقه ایثارگری: بسیجی